10-12 kwiecień, 2018
V MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI 
I NAPOJÓW 
EXPO XXI Warszawa

Polska

Sektor: ColdChain
ColdChain Poland to pierwsza w Polsce platforma biznesowa łącząca profesjonalistów, którzy zlecają lub zarządzają chłodniczymi łańcuchami dostaw oraz przedsiębiorstw, które produkują na potrzeby tej branży, ze specjalistami zawodowo związanymi z następującymi sektorami:
- żywność i napoje (świeże, chłodzone, mrożone, ryby i owoce morza, mięso i nabiał, owoce i warzywa, etc.)
- przemysł farmaceutyczny i medyczny
- przemysł chemiczny, towary niebezpieczne (ADR / RID / ADN)

Profil Wystawców tego sektora:
 • Transport i spedycja (drogowa, morska, lotnicza, kolejowa)
 • Logistyka i magazynowanie
 • Porty i terminale przeładunkowe
 • Chłodnicze naczepy, kontenery i inne jednostki transportowe
 • Opakowania i specjalistyczne systemy przechowania
 • Wykonawcy specjalistycznych zabudów pojazdów (stałych i wymiennych)
 • Systemy i rozwiązania IT (monitoring warunków i stanu ładunków)
 • Systemy chłodzenia, części, utrzymanie i naprawy
 • Sprzęt przeładunkowy i systemy składowania (wózki, regały itp.)
 • Systemy monitorowania i zarządzania energią elektryczną, alternatywne źródła energii
 • Agregaty, baterie i systemy zasilania
 • Zabezpieczenia i systemy przeciwpożarowe
 • Chemia, utrzymanie czystości, dezynfekcja i ochrona przed szkodnikami
 • Specjalistyczna odzież i obuwie robocze
 • Deweloperzy i dostawcy elementów gotowych (materiały izolacyjne, oświetlenie, drzwi, kurtyny powietrzne, podłogi, dachy, ściany, itp.)
 • Branżowe stowarzyszenia, instytucje i jednostki certyfikujące
 • Inne usługi (ubezpieczenia, finanse, usługi celne i prawne, audyt, badania i rozwój)